Keşif Yolu

kesif yolu
kesif yolu4
kesif yolu5
kesif yolu3

Keşif Yolu sergi galerisi Konya Bilim Merkezi’nin 2023 Ocak ayında açtığı sergi galerisidir. Bu sergi galerisi toplamda 472 m2 ‘lik bir alana sahiptir. Sergi galerisi 3 alandan oluşmakta ve içerisinde etkileşimli 19 sergi düzeneği bulunmaktadır. Sergi düzeneklerinin çoğunluğu matematik bilimi ile ilişkilidir.